Hoe werkt het?

De stappen om een project op te starten

 
 

1 DE school identificeert de kinderen

De deelnemende school beslist autonoom welke leerlingen zullen worden begeleid.

Het schoolteam identificeert op basis van de SES indicatoren de kinderen die in aanmerking komen om in te stappen in het GO!4it-project.

 
 
Lieve Van Coppenolle, tutor in de basisschool De Puzzel, Mechelen

Lieve Van Coppenolle, tutor in de basisschool De Puzzel, Mechelen

2 DE school overlegt met de ouders

Het schoolteam beslist in samenspraak met de ouders van de leerling of hun kind in dit proces instapt.3 we gaan op zoek naar tutors

Op basis van het aantal noden gaat de vzw Go!4it samen met de school op zoek naar tutors. De school gaat een gesprek met de tutors aan en de school beslist over het tutorship.

Voorwaarden om tutor te worden zijn

  • een hogere opleiding genoten hebben

  • 1 uur ter beschikking hebben elke week, aansluitend op de schooluren

  • bereid zijn de bijles in wiskunde, Frans of Nederlands te geven op school

  • de missie van het project te onderschrijven

 
 
 
Dirk Severyns, tutor bij de Puzzel - Mechelen, aan het werk met een leerling van de Puzzel

Dirk Severyns, tutor bij de Puzzel - Mechelen, aan het werk met een leerling van de Puzzel

4 de school koppelt kinderen met tutors

Op basis van de voorkeur van de tutor (wiskunde, Frans of Nederlands) bepaalt de school welk kind gekoppeld wordt aan welke tutor.


 

5 Leerkracht en tutor maken afspraken over leerinhoud en doel

De leerkracht maakt kennis met de tutor. De leerkracht geeft toelichting over de leerproblemen van het kind en bepaalt het specifieke doel van het tutorship.

 

6 Ouders leren de tutor van hun kind kennen

De ouders zijn belangrijk in dit project. Zij moeten achter het project staan en hun kind motiveren. Zij moeten zich goed voelen met het feit dat een andere persoon dan de leerkracht hun kind wekelijks zal helpen.

 
 

7 Tutors gaan aan het werk

Als iedereen kennis met mekaar heeft gemaakt en de doelen zijn vastgelegd begint het werk van de tutor.

 

8 tussentijds worden de resultaten besproken

De leerkrachten houden de tutors op de hoogte van de gemaakte vorderingen en indien nodig wordt de aanpak bijgestuurd.