Onze Missie

Het GO!4it project is een project dat kinderen in het basisonderwijs ondersteunt. Vrijwillige tutors geven 1 uur per week bijles in Nederlands, Frans of wiskunde.

België heeft één van de beste onderwijssystemen in de wereld. Op de Pisa-rankschikking staat België voor lezen en wiskunde respectievelijk zestiende en vijftiende. Sommige leerlingen –zowel van allochtone als autochtone afkomst- scoren echter significant minder goed. Het verschil tussen de beste en de minst goede leerlingen is in ons land significant groter dan in de meeste andere landen. Tegelijkertijd heeft België een groot aantal volwassenen met een hogere opleiding die ervaring hebben met schoolgaande kinderen.

We zijn er ons van bewust dat er in het Gemeenschapsonderwijs reeds een heleboel corrigerende maatregelen bestaan om kinderen te helpen die het minder makkelijk hebben. Dit project moet als een toevoeging beschouwd worden op de reeds bestaande maatregelen. We zien ook een grote correlatie tussen kinderen die moeilijker kunnen volgen en de SES-indicatoren: de Sociaal Economische Status waarin deze kinderen opgroeien. De kinderen die voldoen aan één of meer SES-indicatoren, komen dan ook als eersten in aanmerking voor dit project.

Het is een project met respect voor de rol van de leraar die het vak aanduidt waar de leerling hulp nodig heeft, respect voor de ouders die de toestemming voor de bijles geven, respect voor de tutor die één uur per week bijles wil geven en die van de leraar feedback krijgt over de gemaakte vorderingen van de leerling.

Het GO!4it project heeft tot doel om kinderen te laten opgroeien tot mondige, zelfredzame mensen.  

Het is een project van hoop, dat angst voor de ander inruilt voor interesse in de ander. Een project dat mee wil bouwen aan een inclusieve samenleving.

 
saskiavanaerschot.JPG

Vol lof!

"In het begin was de school een beetje sceptisch maar nu zijn we vol lof over dit project. Ik hoop dat dit ook in andere steden en scholen kan worden toegepast."

— Saskia Van Aerschot, Directrice De Puzzel - GO! Basisschool Mechelen