GO!4it

Inclusieve Toekomst

GO!4it staat voor “Gemeenschapsonderwijs voor een Inclusieve Toekomst”. Het project heeft als doel om kinderen met leerproblemen of een risico op leerproblemen in het lager onderwijs te helpen.

We werken met tutors die één uur per week aan één kind gratis bijles geven in de vakken wiskunde, Nederlands en Frans. Zo willen we ze helpen uit te groeien tot zelfredzame mensen met een open en leergierige geest.

Door kinderen, ouders en hun lesgevers met elkaar in contact te brengen maken we een betere, verbonden en warmere samenleving.

blob